ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 19 ต.ค. 61 160
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก 23 ก.พ. 61 5411
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 7 ก.พ. 61 130
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 23 ม.ค. 61 137
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 ม.ค. 61 3005
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 60 266
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 6 ต.ค. 60 3941
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 6 ต.ค. 60 863
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 4 ก.ค. 60 117
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 1 มี.ค. 60 317
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9 ก.พ. 60 294
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8 26 ม.ค. 60 197
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 9 ม.ค. 60 203
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 23 ธ.ค. 59 253
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑. 23 ธ.ค. 59 234
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ 23 ธ.ค. 59 629
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.1) 10 ต.ค. 59 116
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2) 10 ต.ค. 59 117
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.5) 10 ต.ค. 59 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 ต.ค. 59 94
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อรางระบายนาพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 20 มิ.ย. 59 92
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ 9 11 มี.ค. 59 94
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 9 ก.พ. 59 120
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑ 15 ธ.ค. 58 106
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ 15 ธ.ค. 58 107
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ 15 ธ.ค. 58 95
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ 15 ธ.ค. 58 118
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2) 8 ต.ค. 58 95
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.1) 8 ต.ค. 58 88
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด. 5) 8 ต.ค. 58 101