แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1)   6 ต.ค. 63 61
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด2)   6 ต.ค. 63 51