ผลงาน อบต.หนองพอก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อผลงาน อบต.หนองพอก วันที่ ผู้ชม
อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาจั.....

3 เม.ย. 63 123
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าและพาณิชย์ต่างๆร.....

3 เม.ย. 63 116
กิจกรรมวันเด็ก

  ...

3 ม.ค. 59 261
โรงจอดรถ

  ...

3 ม.ค. 59 251
ถนนไร้ผุ่น

...

3 ม.ค. 59 279
ถังน้ำดื่ม

  ...

3 ม.ค. 59 237
หอถังสูงประปา

  ...

3 ม.ค. 59 4495
รณรงค์ไม่กินปลาดิบ

  ...

3 ม.ค. 59 227
สัมมนาประชาคม

...

3 ม.ค. 59 148
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 59 177
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 59 321